Startup của Mỹ gọi vốn thành công 1,5 tỷ USD

12/11/2018

Pinterest huy động gần 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư như Rakuten, Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners và SV Angel…