Mặt bằng truyền thống 2 - diện tích 400m2

Mặt bằng truyền thống 2 - diện tích 400m2

Còn phòng

Đặt phòng

Mặt bằng truyền thống 1 - diện tích 72m2

Mặt bằng truyền thống 1 - diện tích 72m2

Còn phòng

Đặt phòng

Văn phòng hoàn thiện 11 - diện tích 37m2

Văn phòng hoàn thiện 11 - diện tích 37m2

Còn phòng

Đặt phòng

Văn phòng trọn gói 6 - diện tích 37m2

Văn phòng trọn gói 6 - diện tích 37m2

Còn phòng

Đặt phòng

Văn phòng hoàn thiện 10 - diện tích 150m2

Văn phòng hoàn thiện 10 - diện tích 150m2

Còn phòng

Đặt phòng

Mặt bằng hoàn thiện 6 - diện tích 1096m2

Mặt bằng hoàn thiện 6 - diện tích 1096m2

Đã cho thuê

Đặt phòng

Mặt bằng hoàn thiện 7 - diện tích 72m2

Mặt bằng hoàn thiện 7 - diện tích 72m2

Đã cho thuê

Đặt phòng

Mặt bằng hoàn thiện 4 - diện tích 20m2

Mặt bằng hoàn thiện 4 - diện tích 20m2

Đã cho thuê

Đặt phòng

Mặt bằng hoàn thiện 5 - diện tích 92m2

Mặt bằng hoàn thiện 5 - diện tích 92m2

Đã cho thuê

Đặt phòng