Phòng họp nhỏ

Phòng họp nhỏ

Sức chứa từ 6 – 8 người ...

Đặt phòng

Phòng họp vừa

Phòng họp vừa

Sức chứa từ 10 – 15 người ...

Đặt phòng